Regioplan levert onderzoek en advies ter ondersteuning van beleid. We doen dit al sinds 1984 en zijn daarmee één van de langst bestaande onafhankelijke specialisten op dit terrein. We werken voor overheden, bedrijven, maatschappelijk middenveld en de Europese Unie.

Onze diensten

We leveren altijd maatwerk, maar in ons aanbod zijn drie typen te onderscheiden:

Onderzoek, Advies, Detachering

Onze kennisgebieden

Binnen Regioplan is het onderzoek en advies georganiseerd rond de volgende kennisgebieden:

Arbeid, Openbaar Bestuur, Migratie en integratie, Jeugd, Veiligheid, Zorg, Werk en inkomen, Wonen, Onderwijs, Wmo, Welzijn Nieuwe Stijl, Decentralisaties, Economic Impact Studies (EIS), Juridisch onderzoek

Sociaal Domein

In Regioplan Sociaal Domein hebben wij onze dienstverlening op gebied van de Wmo, Jeugdwet, Participatiewet en Passend Onderwijs bijeengebracht. Vanuit het perspectief van de burger leveren wij maatwerk.

Onze Diensten, Onze Dossiers, Onze Mensen

Bent u uitgenodigd voor een webonderzoek? Klik dan hier om mee te doen.

Laatste nieuws


Meer nieuws...