Expertpool aanpak ouderenmishandeling: vraag nu ondersteuning aan

05-05-2022

Ben je als gemeente of regio bezig met (het verder versterken van) de aanpak van
ouderenmishandeling en kun je daar ondersteuning bij gebruiken? Doe dan een beroep op ondersteuning vanuit onze Expertpool! Let op: de deadline voor het indienen van ondersteuningsvragen is vrijdag 20 mei.

Van financieel misbruik tot fysiek geweld: jaarlijks krijgen naar schatting zo’n 200.000 Nederlanders van 65 jaar of ouder te maken met een vorm van ouderenmishandeling. Sinds de decentralisaties in het sociaal domein vanaf 2015 zijn gemeentes verantwoordelijk voor het voorkomen en bestrijden van huiselijk geweld.

Snel passende hulp

In opdracht van het Ministerie van VWS ondersteunt Regioplan (centrum)gemeenten en regio’s in de doorontwikkeling van de lokale aanpak van oudermishandeling, vertelt onderzoeker Kristen Martina. “Dat doen we door een expertpool te coördineren met experts die vanuit uiteenlopende achtergronden naar ouderenmishandeling kijken.”

“In de pool zijn onze eigen experts, maar ook externe experts vertegenwoordigd. Gemeenten die met een ondersteuningsvraag zitten, kunnen door ons brede netwerk snel passende hulp krijgen. Zij worden op basis van hun behoefte gematcht aan de juiste expert. Daarbij staat centraal dat effectief beleid tegen ouderenmishandeling een brede inzet aan verschillende beleidsinstrumenten en expertise vraagt.”

Voortdurend in beweging

De kennisbehoeften bij gemeenten kunnen snel veranderen, merkt Kristen. “Onze expertpool blijft daarom in beweging. We blijven onze pool uitbreiden met ons eigen netwerk en het netwerk van de al deelnemende experts. Verder stimuleren we uitwisseling van kennis en ervaring tussen de experts. Zo blijven we ervoor zorgen dat inhoudelijke expertise ook goed blijft aansluiten op specifieke lokale omstandigheden.”

Ondersteuningsmogelijkheden

Regio’s en (centrum)gemeenten kunnen, afhankelijk van hun behoefte, gebruikmaken van een
expert uit de expertpool. Deze expert kan ingezet worden op verschillende manieren, bijvoorbeeld:

1. bij het ontwikkelen van een plan van aanpak met eventueel een thematische focus;

2. als ‘Kwartiermaker lokale alliantie’;

3. bij het trainen en/of voorlichten van professionals en/of vrijwilligers;

4. bij het voorbereiden van de concrete inzetbaarheid van ervaringsdeskundigen;

5. bij de ontwikkeling van een bewustwordingscampagne

Meer informatie

Een ondersteuningsaanvraag kun je indienen bij Hanna Harthoorn of Kristen Martina. Bij hen kun je uiteraard ook terecht voor meer informatie over de Expertpool en over de precieze voorwaarden voor ondersteuning.

Let op: de inschrijving voor de eerste ondersteuningsronde sluit op vrijdag 20 mei. Wacht dus vooral niet te lang met het indienen van een ondersteuningsaanvraag.