Nieuwe activiteiten Expertteam Werken aan Veiligheid

02-11-2022

Het expertteam rondom het Kwaliteitskader Werken aan Veiligheid komt dit najaar met nieuwe activiteiten om de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling op lokaal en regionaal niveau te ondersteunen.

Gemeenten helpen bij het verder versterken van de lokale aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling: dat is het doel van het in 2019 vastgestelde Kwaliteitskader Werken aan veiligheid voor lokale (wijk)teams en gemeenten van de VNG. Het Kwaliteitskader maakt duidelijk aan welke kwaliteitseisen de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling in lokale (wijk)teams moet voldoen en helpt gemeenten om daar op te sturen.

Routekaart

Katrien de Vaan (directeur Zorg & Veiligheid) is namens Regioplan lid van het expertteam dat gemeenten helpt bij de implementatie van het Kwaliteitskader. “Als expertteam leverden we eind 2021 onder meer een routekaart op, die beleidsmedewerkers en projectleiders stap voor stap ondersteunt bij het vormgeven van het regionale of lokale proces om aan de slag te gaan met het Kwaliteitskader en de bijbehorende zelfscan. Dit najaar vervolgen we als expertteam de ondersteuning aan gemeenten met drie activiteiten.”

Nieuwe activiteiten

“Zo organiseren we op dinsdag 8 november een digitale masterclass over het Kwaliteitskader en de implementatie daarvan. Daarnaast werken we aan een handreiking over opdrachtverlening aan lokale teams in het verlengde van het Kwaliteitskader. Het concept van die handreiking bespreken we in twee sessies – op 3 en 22 november – met vertegenwoordigers van gemeenten. Ten slotte ondersteunen we de komende tijd diverse regio’s bij de verdere implementatie van het Kwaliteitskader. Zo helpen we gemeenten en regio’s verder op weg bij de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling.”

Meer weten?

Neem contact op met Katrien voor meer informatie over het Kwaliteitskader en de ondersteuning door het expertteam.