CONTACT

dr. Jos Mevissen

Dr. J.W.M. (Jos) Mevissen is sinds de oprichting aan Regioplan verbonden. Zijn inhoudelijke specialisme is het brede terrein van arbeids(markt)­vraagstukken. Dit behelst onder meer allocatie, institutionele kaders, evaluaties, monitoring, instrumentariumbouw en –implementatie, regionaal en sectoraal beleid, flexibele en informele arbeid en vrijwilligerswerk. Jos heeft uitgebreide ervaring als adviseur voor rijksoverheid, uitvoeringsorganen, gemeenten en bedrijfsbranches.


2393bb414c3529dd67bb56baf4b8cfce

dr. Jos Mevissen
manager onderzoek en advies

jos.mevissen@regioplan.nl
020-531 53 90