CONTACT

drs. Katrien de Vaan

Drs. Katrien de Vaan werkt als onderzoeker en adviseur op het brede terrein van zorg en welzijn. Bijzondere aandachtspunten daarbinnen zijn huiselijk geweld en de transities in de zorg. Zij voert projecten uit voor zowel landelijke als lokale opdrachtgevers en heeft veel ervaring met rekenkameronderzoek.
3ebc55f4c3ee2bf918c3164cf96f4c6b

drs. Katrien de Vaan
Senior onderzoeker

katrien.de.vaan@regioplan.nl
020-5315310