OPENBAAR BESTUUR

Regioplan ondersteunt de overheid, van centraal tot lokaal, bij het verbeteren van haar dienstverlening. We voeren onderzoeken uit om knelpunten in beleid, wetgeving en uitvoering op te sporen, en geven gerichte adviezen om regeldruk (administratieve lasten) voor burgers, bedrijven, professionals en overheden te verminderen en de dienstverlening te verbeteren. Ook ondersteunen wij overheden bij bedrijfsvoeringvraagstukken. Zo brengen wij uitvoeringskosten in kaart, meten wij klanttevredenheid met werkprocessen en helpen wij bij het opstellen en implementeren van productbegrotingen.
CONTACTPERSONEN
50d41a7d208c38aa034ef1ecea7f7531

drs. Bob van Waveren
manager onderzoek en advies

bob.van.waveren@regioplan.nl
020-531 53 26

kennisgebied beterbestuur