JEUGD

Met een groot deel van de jeugd gaat het zondermeer goed: een veel gebruikte verdeling is dat 85% van de jeugd zich goed ontwikkeld, 15% extra aandacht behoeft en 5% problematisch is. Goed jeugdbeleid heeft aandacht voor alle drie de groepen. Met de decentralisatie van de provinciale en landelijke jeugdzorg ontstaan nieuwe mogelijkheden om verbindingen te leggen en het lokale jeugdbeleid te ontschotten. Er moet een nieuw evenwicht worden gevonden in de verdeling van de aandacht (en de budgetten) over bovengenoemde drie groepen. Regioplan ondersteunt gemeenten hierbij. We analyseren de door- ontwikkeling van het CJG als spil in het lokale jeugdbeleid , ondersteunen gemeenten bij de keuze voor specifieke interventies door de (te verwachten) effectiviteit in kaart te brengen, brengen doelgroepen van het nieuwe jeugdbeleid in kaart, benoemen risico’s en dragen oplossingen aan.
PUBLICATIES
Dit thema omvat 113 publicaties. Hieronder volgen de meest recente: Alle publicaties (113)
CONTACTPERSONEN
279caf8b00e7f74282a8d0ffc9bae0bc

drs. Frank Kriek
manager onderzoek en advies

frank.kriek@regioplan.nl
020-531 53 24

kennisgebied_jeugd