VEILIGHEID

Regioplan is specialist op het gebied van preventieve en repressieve maatregelen tegen overlast, criminaliteit en onveiligheid. We onderzoeken veiligheidsvraagstukken, adviseren over de toepassing van interventies en helpen bij de implementatie van nieuw beleid. Regioplan heeft veel kennis over de organisaties die samen het veiligheidsbeleid vormgeven en uitvoeren. We hebben ervaring met het analyseren van de werkwijze van ketenpartners zoals politie, Justitie, Slachtofferhulp, het gevangeniswezen en gemeenten.
CONTACTPERSONEN
Contact1

drs. Ger Homburg
directeur

ger.homburg@regioplan.nl
020-531 53 25

4b20e782215e49ea53dc045a2a58f42f

drs. Frank Kriek
manager onderzoek en advies

frank.kriek@regioplan.nl
020-531 53 24

kennisgebied_veiligheid