WELZIJN NIEUWE STIJL

De drie decentralisaties hebben tot gevolg dat het sociale domein het omvangrijkste gemeentelijke beleidsterrein wordt. Vrijwel alle gemeenten grijpen de decentralisaties aan om verbindingen te leggen tussen het lokale jeugdbeleid, het welzijnsbeleid en het participatiebeleid. De centrale beweging daarbij is meer aan de voorkant zitten, meer inzet op preventie en lichte zorg en minder zware zorg. Uitvoerders in het welzijnsveld en de maatschappelijke dienstverlening staan voor de uitdaging de vraag van de cliënt als uitgangspunt te nemen en hun activiteitenaanbod daarop aan te passen. Maatschappelijke effecten staan centraal en accountability is niet langer een vies woord. Gemeenten gaan er steeds meer toe over niet meer met vaste uitvoerders te werken, maar activiteiten aan te besteden via tender subsidies. Bezuinigingen dwingen gemeentes doelgroepen en resultaten te prioriteren.

Regioplan ondersteunt gemeenten en uitvoerders bij het opzetten, uitvoeren en evalueren van beleid. We vertalen beleidsambities naar meetbare doelstellingen, meten effecten, berekenen via businesscase onderzoek verdienpotentieel voor welzijn nieuwe stijl, evalueren aanbestedingsprocedures en ondersteunen instellingen bij het schrijven van hun offertes.
KERNWOORDEN BIJ DIT KENNISGEBIED (26)
PUBLICATIES
Dit thema omvat 20 publicaties. Hieronder volgen de meest recente: Alle publicaties (20)
CONTACTPERSONEN
279caf8b00e7f74282a8d0ffc9bae0bc

drs. Frank Kriek
manager onderzoek en advies

frank.kriek@regioplan.nl
020-531 53 24

kennisgebied integratie 2