WERK EN INKOMEN

Het beleid op het gebied van werk en inkomen is altijd in beweging. Ondanks de krediet- en arbeidsmarktcrisis blijft participatie de komende jaren een hoofdthema. Ontschotting van budgetten is een belangrijk middel om de participatie te laten toenemen. Daarnaast is, juist vanwege deze crisis, toenemende aandacht nodig voor re-integratie aan de onderkant van de arbeidsmarkt. We zien dat de verantwoordelijkheden in toenemende mate decentraal worden belegd. Dat heeft gevolgen voor beleid en uitvoering.
CONTACTPERSONEN
5257b911bd0a4e133817a3cca3f2dbc2

dr. Roeland van Geuns
Associate

r.geuns@upcmail.nl
06-24607492

013732ee5189b7407ee889e545f1f316

drs. Luuk Mallee
manager onderzoek en advies

luuk.mallee@regioplan.nl
020-531 53 95

3927c18920c2101dccd4d57f2a3810a6

drs. Bob van Waveren
manager onderzoek en advies

bob.van.waveren@regioplan.nl
020-531 53 26

kennisgebied werk en inkomen 2