WERK EN INKOMEN

Het beleid op het gebied van werk en inkomen is altijd in beweging. Ondanks de krediet- en arbeidsmarktcrisis blijft participatie de komende jaren een hoofdthema. Ontschotting van budgetten is een belangrijk middel om de participatie te laten toenemen. Daarnaast is, juist vanwege deze crisis, toenemende aandacht nodig voor re-integratie aan de onderkant van de arbeidsmarkt. We zien dat de verantwoordelijkheden in toenemende mate decentraal worden belegd. Dat heeft gevolgen voor beleid en uitvoering.
PUBLICATIES
Dit thema omvat 321 publicaties. Hieronder volgen de meest recente: Alle publicaties (321)
CONTACTPERSONEN
5257b911bd0a4e133817a3cca3f2dbc2

dr. Roeland van Geuns
Associate

r.geuns@upcmail.nl
06-24607492

3927c18920c2101dccd4d57f2a3810a6

drs. Bob van Waveren
manager onderzoek en advies

bob.van.waveren@regioplan.nl
020-531 53 26

kennisgebied werk en inkomen 2