WMO

De rol van gemeenten in het zorgveld wordt steeds groter nu zij ook verantwoordelijk worden voor de AWBZ-gefinancierde zorg op het gebied van ondersteuning, begeleiding en verzorging. Deze ontwikkeling wordt verder versterkt door de extramuralisatie van een deel van de intramurale zorg. De Wmo vormt het kader voor een aanpak die lang niet meer alleen preventie beslaat.

Toch staat zelfredzaamheid centraal in de Wmo. Het doel is mensen zo lang mogelijk zelfstandig aan de maatschappij te laten deelnemen, waar nodig met inschakeling van hun sociale netwerk. Een omslag in het denken, die een zorgvuldige regie vereist. Regioplan ondersteunt gemeenten en het Rijk bij het verder invullen, monitoren en evalueren van deze ontwikkelingen.
CONTACTPERSONEN
452c6fe5331f63a4205ef3d4889f7589

drs. Katrien de Vaan
Senior onderzoeker

katrien.de.vaan@regioplan.nl
020-5315310

kennisgebied beter bestuur 2