WMO

De rol van gemeenten in het zorgveld wordt steeds groter nu zij ook verantwoordelijk worden voor de AWBZ-gefinancierde zorg op het gebied van ondersteuning, begeleiding en verzorging. Deze ontwikkeling wordt verder versterkt door de extramuralisatie van een deel van de intramurale zorg. De Wmo vormt het kader voor een aanpak die lang niet meer alleen preventie beslaat.

Toch staat zelfredzaamheid centraal in de Wmo. Het doel is mensen zo lang mogelijk zelfstandig aan de maatschappij te laten deelnemen, waar nodig met inschakeling van hun sociale netwerk. Een omslag in het denken, die een zorgvuldige regie vereist. Regioplan ondersteunt gemeenten en het Rijk bij het verder invullen, monitoren en evalueren van deze ontwikkelingen.
PUBLICATIES
Dit thema omvat 51 publicaties. Hieronder volgen de meest recente: Alle publicaties (51)
CONTACTPERSONEN
3ebc55f4c3ee2bf918c3164cf96f4c6b

drs. Katrien de Vaan
Senior onderzoeker

katrien.de.vaan@regioplan.nl
020-5315310

kennisgebied beter bestuur 2