ZORG

In 2010 ging 12 procent van ons bruto binnenlands product op aan zorguitgaven (CBS). De gezondheidssector is daarmee een van de belangrijkste sectoren van ons land. Het zorggebruik zal de komende decennia verder gaan toenemen.

Door deze ontwikkeling en de steeds verdergaande medische innovaties, zullen de kosten van de zorg bij ongewijzigd beleid elk jaar blijven stijgen. De politiek is bezig met maatregelen te nemen om tot lagere kostenstijgingen te komen. De grote uitdaging daarbij is de betaalbaarheid van de zorg te combineren met betere kwaliteit en toegankelijkheid.

Regioplan is al jaren actief op de grote zorgthema’s: kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid. We ondersteunen organisaties uit verschillende sectoren van de gezondheidszorg. Dit doen we door voor hen beleidsevaluaties, verkenningen of monitoring uit te voeren, maar ook door onze mensen te detacheren in beleids- of onderzoeksfuncties.
kennisgebied_zorg