ZORG

In 2010 ging 12 procent van ons bruto binnenlands product op aan zorguitgaven (CBS). De gezondheidssector is daarmee een van de belangrijkste sectoren van ons land. Het zorggebruik zal de komende decennia verder gaan toenemen.

Door deze ontwikkeling en de steeds verdergaande medische innovaties, zullen de kosten van de zorg bij ongewijzigd beleid elk jaar blijven stijgen. De politiek is bezig met maatregelen te nemen om tot lagere kostenstijgingen te komen. De grote uitdaging daarbij is de betaalbaarheid van de zorg te combineren met betere kwaliteit en toegankelijkheid.

Regioplan is al jaren actief op de grote zorgthema’s: kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid. We ondersteunen organisaties uit verschillende sectoren van de gezondheidszorg. Dit doen we door voor hen beleidsevaluaties, verkenningen of monitoring uit te voeren, maar ook door onze mensen te detacheren in beleids- of onderzoeksfuncties.
PUBLICATIES
Dit thema omvat 120 publicaties. Hieronder volgen de meest recente: Alle publicaties (120)
CONTACTPERSONEN
3927c18920c2101dccd4d57f2a3810a6

drs. Bob van Waveren
manager onderzoek en advies

bob.van.waveren@regioplan.nl
020-531 53 26

3ebc55f4c3ee2bf918c3164cf96f4c6b

drs. Katrien de Vaan
Senior onderzoeker

katrien.de.vaan@regioplan.nl
020-5315310

kennisgebied_zorg