AANSLUITING ONDERWIJS-ARBEIDSMARKT

De omvang van het verschijnsel voortijdig schoolverlater, klachten over de stagemarkt en van de jeugdwerkloosheid in het algemeen laten zien dat er nog wel wat kan verbeteren aan de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Niet alleen percepties en wensen van werkgevers en scholieren zijn daarbij van belang maar ook de organisatie van het (reguliere én commerciële) onderwijs. Wij geven niet alleen tabellen, maar ook oplossingen.
KENNISGEBIEDEN BIJ DIT KERNWOORD (8)
Dit kernwoord valt onder de volgende kennisgebieden: