ARBEIDSMARKT

Een goed werkende arbeidsmarkt is van groot belang voor de economische prestaties en ontwikkeling van regio's, voor het leefklimaat, het welzijn en de welvaart van burgers. Gemeenten hebben een belangrijke functie gekregen in de vormgeving het arbeidsmarktbeleid en het aan werk helpen, en houden, van haar inwoners. Met name degenen die zich aan de onderkant van of buiten de arbeidsmarkt bevinden. Onze kennis van de werking van de arbeidsmarkt is gebaseerd op multidisciplinair onderzoek, omdat onderzoek vanuit één optiek geen recht doet aan de complexe (interactie)processen op deze markt.
KENNISGEBIEDEN BIJ DIT KERNWOORD (7)
Dit kernwoord valt onder de volgende kennisgebieden: