ARBEIDSONGESCHIKTHEID

Arbeidsongeschikte werknemers kunnen een beroep doen op de wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). Werknemers kunnen aanspraak maken op deze uitkering na een ziekteperiode van twee jaar. UWV is verantwoordelijk voor de re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers. Iemand die meer dan 65% arbeidsgeschikt (ofwel minder dan 35% arbeidsongeschikt) is, krijgt geen WIA-uitkering, maar heeft wel recht op subsidies en andere ondersteuning om te kunnen blijven (of gaan) werken.
KENNISGEBIEDEN BIJ DIT KERNWOORD (4)
Dit kernwoord valt onder de volgende kennisgebieden: