ARBEIDSVOORWAARDEN

Arbeidsvoorwaarden zijn de optelsom van alle vergoedingen die werkgever en werknemer met elkaar overeen komen. Op de vorming van deze ‘prijs’ zijn meer factoren van invloed dan alleen vraag-aanbodverhoudingen. Dat verklaart bijvoorbeeld het verschil in beloning tussen mannen en vrouwen of tussen beroepen. Regioplan beschikt over arbeidsvoorwaardendata van vele tienduizenden werknemers over vele jaren.
KENNISGEBIEDEN BIJ DIT KERNWOORD (4)
Dit kernwoord valt onder de volgende kennisgebieden: