ARBO

De laatste jaren is de aandacht voor arbeidsomstandighedenbeleid door de overheid gestimuleerd (en financieel ondersteund) via de zogenaamde arboconvenanten. Nu deze impuls verdwenen is, moeten werkgevers, werknemers en branches het initiatief zelf oppakken. De bedoeling is dat hun streven wordt vastgelegd in arbocatalogi. Wij weten dat de praktijk van afspraken maken en beleidsuitvoering weerbarstig kan zijn.
KENNISGEBIEDEN BIJ DIT KERNWOORD (5)
Dit kernwoord valt onder de volgende kennisgebieden: