DIVERSITEIT

Het belang van aandacht voor diversiteit binnen organisaties wordt steeds meer onderkend. Het benutten van de competenties van diverse groepen heeft meerwaarde voor de dienstverlening van organisaties. Daarnaast biedt het groepen die tot nu toe nog onvoldoende in beeld zijn, mogelijkheden om hun potentieel te ontwikkelen. Diversiteit heeft consequenties voor zowel de interne als externe bedrijfsvoering van organisaties. Het biedt kansen voor organisaties maar ook uitdagingen. Hoe zorg je bijvoorbeeld voor een diverse teamsamenstelling, wat betekent dat voor de werving, selectie en behoud van personeel en voor de interne bedrijfscultuur? En in hoeverre is het dienstenpakket adequaat om tegemoet te komen aan de wensen van diverse doelgroepen?

Regioplan heeft verschillende projecten op dit terrein uitgevoerd ten behoeve van onder andere de zorg/welzijnssector, het onderwijs en de politie. Behalve specifieke ervaring in sectoren, hebben wij veel kennis met betrekking tot de emancipatie van diverse doelgroepen van het diversiteitsbeleid, zoals migranten, vluchtelingen, vrouwen en LHBT’s.
Regioplan ondersteunt organisaties op het terrein van diversiteit door middel van beleidsevaluaties, monitoring en begeleiding van pilots, en instrumentontwikkeling en implementatie van beleid.
KENNISGEBIEDEN BIJ DIT KERNWOORD (10)
Dit kernwoord valt onder de volgende kennisgebieden: