FINANCIERING

De financiering van zorg loopt via verschillende wetten en regelingen die niet allemaal naadloos op elkaar aansluiten. Gecombineerd met het streven naar kostenbeheersing, levert dit diverse onderzoeksvragen op. Regioplan doet naar onder andere maatstafconcurrentie, innovatieve financieringsvormen en mogelijke overlap in aanspraken en vergoedingen.
KENNISGEBIEDEN BIJ DIT KERNWOORD (7)
Dit kernwoord valt onder de volgende kennisgebieden: