HULPVERLENING

Sommige mensen redden het niet alleen en zijn aangewezen op hulpverlening: slachtoffers van (huiselijk) geweld, mensen met een (psychische) beperking, mensen in een sociaal isolement, etc. Wij kennen de diverse hulpverleningsketens, hebben oog voor nieuwe beleidsinitiatieven (bijv maatschappelijke steunsystemen) en ondersteunen gemeenten en instellingen bij het opzetten, uitvoeren en evalueren van (nieuw) beleid.