JUSTITIE

Justitie is een centrale speler in de justitieketen. Justitie is beleidsmaker (het departement), zorgt voor de strafrechtelijke handhaving (het openbaar Ministerie) en spreekt recht (de rechtbanken). Op dit brede terrein, met straf-, bestuur- en civiel recht, zijn wij goed thuis en kennen we de organisaties die samen de keten vormen.
KENNISGEBIEDEN BIJ DIT KERNWOORD (7)
Dit kernwoord valt onder de volgende kennisgebieden: