MARKTWERKING

Marktwerking is een belangrijk onderzoeksthema binnen Regioplan. Het gaat hierbij vooral om marktwerking die door de overheid ingezet wordt. De keuze dus om prijs een aanbod van bepaalde producten meer en meer tot stand te laten komen onder invloed van het handelen van kopers en (commerciƫle) verkopers, in plaats van door keuzes van de overheid. Onze onderzoeken op het terrein van marktwerking hebben vaak betrekking op de vraag of marktwerking tot stand komt, en of zich hierbij gewenste of ongewenste effecten voordoen. Hierbij kan het gaan om effecten in het aanbod, maar ook om effecten op de arbeidsvoorwaarden.
KENNISGEBIEDEN BIJ DIT KERNWOORD (6)
Dit kernwoord valt onder de volgende kennisgebieden: