ONDERWIJSTIJD

Regioplan doet onderzoek naar flexibele onderwijstijden en diverse modellen van de indeling van schooltijden. Daarnaast doet Regioplan onderzoek van meer kwantitatieve aard naar onderwijstijd en lesuitval met een aantal zeer vernieuwende technieken. Door lesroosters op te vragen kunnen we zeer precies bepalen in hoeverre scholen aan de wettelijke normen voldoen. Regioplan is hier als eerste mee begonnen en mag zich nu de roosterexpert van Nederland noemen. We hebben actuele en diepgaande kennis van de meest gebruikte roosterprogramma’s in het voortgezet onderwijs. Daarnaast heeft Regioplan ook per SMS gegevens bij leerlingen verzameld. Lesroostergegevens gebruiken we ook voor het efficiënt verzamelen van gegevens over personeel.
KENNISGEBIEDEN BIJ DIT KERNWOORD (1)
Dit kernwoord valt onder de volgende kennisgebieden: