PENSIOEN

In Nederland bestaat het pensioenstelsel uit drie pijlers. De eerste is de AOW, die een basisvoorziening biedt voor 65-plussers. Ook de nabestaandenuitkering volgens de Algemene Nabestaandenwet valt hieronder. De tweede pijler wordt gevormd door het werknemerspensioen. De derde pijler bestaat uit een aanvulling op de eerste en tweede pijler, bijvoorbeeld in de vorm van een lijfrenteverzekering. Door de kredietcrisis is het onzeker of het pensioensysteem in de huidige vorm kan blijven bestaan. Veranderingen kunnen consequenties hebben voor lopende pensioenuitkeringen, maar ook voor toekomstige pensioenen. Regioplan volgt deze ontwikkelingen op de voet en richt zich hierbij ook op de gevolgen van langer doorwerken voor het sociale zekerheidsstelsel.
KENNISGEBIEDEN BIJ DIT KERNWOORD (2)
Dit kernwoord valt onder de volgende kennisgebieden: