REKENKAMER

Regioplan is de ideale partner van de lokale rekenkamer. Rekenkameronderzoek behoort tot de kern van ons werk. Onze onafhankelijke positie, inhoudelijke kennis van zaken, inzicht in politieke besluitvorming en kennis van beleidsprocessen zijn de ingrediënten voor een succesvol rekenkameronderzoek. Uitgangspunt is objectief onderzoek met herkenbare normen en een duidelijke scheiding tussen feiten en oordelen, uitgevoerd met gevoel voor de lokale politiek-bestuurlijke context.