SUWI

De wet Structuur Uitvoering Werk en Inkomen (SUWI) is in 2002 in werking getreden en beschrijft de taken en verantwoordelijkheden van de verschillende partijen die werkzaam zijn op het terrein van werk en inkomen. Regioplan heeft in het kader van de SUWI-evaluatie verschillende malen onderzoek gedaan naar de ontwikkelingen op en de werking van de private re-integratiemarkt. Een belangrijke wijziging in de wet SUWI die op dit moment wordt geïmplementeerd is de fusie van CWI en UWV in het WERKbedrijf.
KENNISGEBIEDEN BIJ DIT KERNWOORD (1)
Dit kernwoord valt onder de volgende kennisgebieden: