UITVOERINGSKOSTEN (MEDE)OVERHEDEN

Regioplan heeft veel expertise met het inzichtelijk maken van uitvoeringskosten voor overheidsorganisaties. Het meest in het oogspringende project hierbij is het zogenaamde Uitvoeringskostenmodel WWB. Een model waarmee gemeenten de kostprijzen voor producten in de uitvoering van de bijstandswet kunnen berekenen, en wijzigingen daarin als gevolg van landelijke en lokale beleidsaanpassingen. De methodiek van dit model gebruiken we ook om op andere beleidsterreinen de uitvoeringskosten in kaart te brengen. Inzicht in uitvoeringskosten is ook relevant om de effecten van efficiencymaatregelen en beleidsaanpassingen op uitvoeringskosten door te rekenen. Bijvoorbeeld die van maatregelen om de regeldruk voor burgers en bedrijven.
KENNISGEBIEDEN BIJ DIT KERNWOORD (5)
Dit kernwoord valt onder de volgende kennisgebieden: