WAJONG

De Wajong biedt jonggehandicapten en studenten die arbeidsongeschitk zijn een uitkering op minimumniveau. De instroom in de Wajong is de laatste jaren gestegen, terwijl het aantal Wajong'ers dat werkt achterblijft. De voorgenomen wijziging in de Wajong moet leiden tot een grotere arbeidsparticipatie van Wajong'ers. Regioplan heeft onderzoek gedaan naar de re-integratie en arbeidsparticipatie van Wajong'ers.
KENNISGEBIEDEN BIJ DIT KERNWOORD (3)
Dit kernwoord valt onder de volgende kennisgebieden: