WERKLOOSHEIDSWET

De WW verzekert werknemers tegen de financiële risico’s van werkloosheid, UWV voert deze wet uit. Onder de noemer ‘De Vernieuwing’ heeft UWV de cliënt centraal gesteld in haar dienstverlening, de werkprocessen zijn hierop aanzienlijk aangepast. De aanvraagprocedure WW is om die reden ‘omgedraaid’: direct na geautomatiseerde controle wordt de uitkering toegekend, pas daarna worden aanvullende controles uitgevoerd. Om in die nieuwe situatie zo gericht mogelijk te kunnen controleren, heeft UWV behoefte aan risicoprofielen. Regioplan heeft deze voor UWV ontwikkeld. Ook doen we voor UWV nader onderzoek naar de aanhoudende samenloop tussen verzwegen inkomsten uit arbeid en WW.
KENNISGEBIEDEN BIJ DIT KERNWOORD (2)
Dit kernwoord valt onder de volgende kennisgebieden: