WET SOCIALE WERKVOORZIENING

De sociale werkvoorziening biedt arbeidsplaatsen aan mensen die langdurig niet in staat zijn met werk het minimumloon te verdienen. Er zijn 100.000 plaatsen in de sociale werkvoorziening beschikbaar. Daarnaast wachten 20.000 mensen op een plaats is de SW. De commissie de Vries heeft onlangs becijferd dat de doelgroep van de Wsw mogelijk uit 400.00 mensen bestaat die nu verspreid zijn over regelingen als WWB of de Wajong.
KENNISGEBIEDEN BIJ DIT KERNWOORD (3)
Dit kernwoord valt onder de volgende kennisgebieden: