BIJSTANDSWET

De Bijstandwet is het vangnet van de sociale zekerheid en garandeert burgers zonder middelen van bestaan een uitkering op basisniveau. De wet beoogt echter deze burgers zo snel mogelijk sociaal en financieel zelfredzaam te maken. De wetswijziging van 2004 heeft gemeenten veel beleidsvrijheid en de volledige financiele verantwoordelijkheid gegeven. Dit heeft aanzienlijke gevolgen gehad voor de wijze waarop gemeenten met de bijstandsverlening omgaan. Regioplan heeft een grote bijdrage geleverd aan de evaluatie van de nieuwe bijstandwet, met studies vanuit perspectief van gemeenten en van bijstandsclienten (opdrachten van ministerie SZW) Ook onderzocht Regioplan de (onder-)benutting van het W-deel . Gemeenten ondersteunen wij bij het doorvoeren van hun beleidsaanpassingen, bijvoorbeeld voor reintegratie, handhaving en terugvordering.
KENNISGEBIEDEN BIJ DIT KERNWOORD (4)
Dit kernwoord valt onder de volgende kennisgebieden: