ZIEKTEVERZUIM

Als werknemers ziek worden of uitvallen, levert dit problemen op voor verschillende partijen. Voor de persoon in kwestie (welzijn, inkomen), voor het bedrijf en de sector (kosten, verlies van kennis en productiecapaciteit) en voor de samenleving als geheel (druk op medisch apparaat, uitkeringslast). In steeds meer bedrijven, sectoren en branches geven werkgevers en werknemers invulling aan hun verantwoordelijkheid voor ziekte en uitval. Regioplan biedt steun aan bedrijven, sectoren en branches door het in kaart brengen de omvang en de oorzaak van ziekteverzuim. Daarnaast zoeken we naar oplossingen voor het terugdringen van ziekteverzuim. Dit in combinatie met een effectief re-integratiebeleid.
KENNISGEBIEDEN BIJ DIT KERNWOORD (4)
Dit kernwoord valt onder de volgende kennisgebieden: