Adriaan Oostveen MSc

De rode draad door al mijn onderzoeken is de bevordering van de zelfredzaamheid en participatie van kwetsbare groepen. Hoe begeleid je bijvoorbeeld statushouders naar werk? Of hoe help je jongeren financieel zelfredzaam te worden? Het spanningsveld daarbij tussen de zorgplicht van de overheid en de eigen kracht van het individu vind ik mateloos interessant.