Anne Leemans MSc

Als dataspecialist ben ik altijd op zoek naar nieuwe innovatieve onderzoeksmethoden en nieuwe manieren van dataverzameling en datavisualisatie. Denk daarbij aan het bouwen van webscrapers, textmining en het maken van dashboards in PowerBI of Tableau. Tevens heb ik als socioloog een brede interesse in arbeidsmarkt- en onderwijsvraagstukken. De combinatie van deze twee interesses is terug te zien in het type onderzoek dat ik uitvoer. Zo deed ik onderzoek naar ‘Personeel niet in loondienst’ voor OCW waarbij zowel een textmininganalyse als een webscraper werd gebruikt.