Baour Amedy BSc

Ik heb altijd een buitengewone interesse gekoesterd voor het begrijpen en aanpakken van sociale kwesties en maatschappelijke vraagstukken. Mijn achtergrond als politicoloog, voormalig vluchteling en persoon met een visuele beperking geven mij een unieke combinatie van kennis, ervaring en inlevingsvermogen die ik dankbaar inzet in mijn werk als onderzoeker. Het mooiste aan het werk bij Regioplan is mijns inziens dat je een serieuze en positieve bijdrage kan leveren aan het sociale domein, iets wat mij na aan het hart ligt.