dr. Heleen Schols

Als onderzoeker ben ik gespecialiseerd in maatschappelijke spanningen en kansen rondom migratie, identiteit en ongelijkheid. Om vraagstukken scherp in beeld te krijgen op een manier die recht doet aan de perspectieven van verschillende groepen betrokkenen combineer ik graag verschillende kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethodes.

Naast mijn onderzoek heb ik ruim 10 jaar ervaring opgedaan in projectmanagement en strategisch beleidsadvies op het gebied van diversiteit, inclusie, migratie, en vraagstukken rondom lhbtiq+ en gendergelijkheid, zowel internationaal als op gemeentelijk niveau in Nederland.