dr. Jeanine Klaver

Ik ben als projectleider en senior onderzoeker actief op de terreinen integratie & migratie en diversiteit & inclusie. Specifieke onderwerpen betreffen vraagstukken rondom de integratie van personen met een migrantenachtergrond op de arbeidsmarkt en in het onderwijs, inburgering en taal, discriminatie en arbeids- en kennismigratie. Ik zet mij graag in voor het verbinden van praktijkkennis met wetenschappelijke inzichten ter ondersteuning van evidence based beleid op deze terreinen. Ik vind het belangrijk om niet alleen te weten òf iets werkt maar vooral ook waarom.