dr. Maartje Timmermans

Ik ben als projectleider actief op de werkvelden veiligheid & justitie en jeugd. De onderwerpen zijn divers: van prostitutie, slachtofferschap, (jeugd)strafrechtketen, recidive, (justitiële) interventies en nazorg, tot veilig opgroeien en andere jeugdthema’s. Ik houd van projectmatig werken, werken in teams en het begeleiden van processen, al dan niet met externe partners. Met een flinke dosis ervaring op methodisch vlak zet ik mij graag in voor wat complexere onderzoeken, zoals het blootleggen van min of meer ‘onzichtbare’ fenomenen zoals ouderenmishandeling en seksueel of huiselijk geweld.