drs. Diane Fase

Ik werk met veel plezier aan sociale vraagstukken, en zet graag onderzoek in om een betekenisvolle bijdrage te leveren aan beleidsvorming en programmaontwikkeling. Hierbij maak ik gebruik van zowel kwalitatieve als kwantitatieve onderzoeksmethodieken. Door continue veranderingen in het sociale domein blijft mijn werk altijd uitdagend en vernieuwend.