drs. Joris Timmerman MMC

Wilt u samen met uw stakeholders bepalen wat echt belangrijk is? Ik help mijn klanten bij het oppakken van kansen en het oplossen van problemen in samenwerking met hun stakeholders.

Ik denk met u mee over uw stakeholderstrategie en ben gespecialiseerd in het leiden van interactieve groepssessies: van klassieke post-it sessies tot interactieve groepssessies met digitale tools en sessies met ons online platform Regioplan Verbindt.

Samen met uw medewerkers, burgers of andere stakeholders brengen we kansen of problemen in kaart, stellen we prioriteiten of maken we een concreet plan!

#Co-creatie #Innovatie #RegioplanVerbindt