dr. Sabrina Dinmohamed

Ik ben vanaf jonge leeftijd geïnteresseerd in hoe mensen die hun land verlaten een nieuw leven opbouwen in een ander land. In de afgelopen vijftien jaar heb ik vorm gegeven aan deze interesse door onderzoek te doen naar migratie-en integratievraagstukken in zowel het Europese als het Caribische deel van het Koninkrijk.

Deze migratie- en integratierealiteiten heb ik in kaart gebracht door het gebruik van kwalitatieve en kwantitatieve onderzoekmethoden. Op deze manier heb ik kennis geproduceerd over migratiestromen, karakteristieken van immigranten, hun positie in de ontvangstsamenleving evenals inzichten gegeven in hun eigen verhalen over migratie en integratie.

Graag zet ik mijn expertise in om kennis en praktijk met elkaar te verbinden.