Eline Verbeek MSc

Onderzoek doen naar maatschappelijke vraagstukken en een bijdrage leveren aan beleidsveranderingen en praktijkverbeteringen, daar word ik enthousiast van. Ik houd mij voornamelijk bezig met onderzoeken op het snijvlak van het sociaal- en veiligheidsdomein, zoals huiselijk geweldproblematiek en detentievraagstukken. Daarbij combineer ik graag kwantitatieve en kwalitatieve methoden om de praktijk zo goed mogelijk in kaart te brengen. Ik streef ernaar de onderzoekspraktijk te vertalen naar bruikbare resultaten voor alle betrokken partijen. Verder houd ik mij in het datateam van Regioplan bezig met de toepassing en doorontwikkeling van innovatieve onderzoeksmethoden. Zo heb ik mij (onder andere) gespecialiseerd in de toepassing van webscraping en tekstmining.