Eline Verbeek MSc

Onderzoek doen naar maatschappelijke vraagstukken en een bijdrage leveren aan beleidsveranderingen, daar word ik enthousiast van. Ik houd mij graag bezig met onderzoeken binnen verschillende actuele thema’s, zoals huiselijk geweldproblematiek of vraagstukken binnen het zorg- en veiligheidsdomein. Daarbij combineer ik graag kwantitatieve en kwalitatieve methoden om de praktijk zo goed mogelijk in kaart te brengen. Ik streef ernaar de onderzoekspraktijk te vertalen naar bruikbare resultaten voor alle betrokken partijen. Verder houd ik mij in het datateam van Regioplan bezig met de toepassing en doorontwikkeling van innovatieve onderzoeksmethoden. Zo heb ik mij (onder andere) gespecialiseerd in de toepassing van webscraping en tekstmining.