Eline Verbeek MSc

Een bijdrage leveren aan praktijkverbeteringen en beleidsveranderingen rondom maatschappelijke vraagstukken, daar word ik enthousiast van. Ik houd mij voornamelijk bezig met adviestrajecten en onderzoeken op het snijvlak van het sociaal- en veiligheidsdomein, zoals huiselijk geweldproblematiek, jeugdbescherming, mantelzorg en detentievraagstukken. Daarbij combineer ik graag kwantitatieve en kwalitatieve methoden om de praktijk zo goed mogelijk in kaart te brengen. Ik streef ernaar de onderzoekspraktijk te vertalen naar bruikbare resultaten en concrete adviezen voor alle betrokken partijen. Verder houd ik mij in het datateam van Regioplan bezig met de toepassing en doorontwikkeling van innovatieve onderzoeksmethoden.