dr. Eva Mulder

Als onderzoeker benader ik vraagstukken veelal op een creatieve manier en vanuit verschillende perspectieven. Daarin combineer ik inlevingsvermogen met een scherp analytische blik. Ik heb een interdisciplinaire achtergrond in de sociale wetenschappen met gespecialiseerde kennis in de victimologie. Binnen het thema criminaliteit en recht buig ik me graag over onderwerpen rondom slachtofferschap, (seksueel) geweld en gender. Het liefst verbind ik kwantitatieve beschrijvingen met kwalitatieve analyses om data transparanter en betekenisvoller te maken. Ik ben diep geïnteresseerd in hoe beleid invloed heeft of kan hebben op maatschappelijke ontwikkelingen. Wat mij betreft is oog voor de sociaal-culturele context daarbij van wezenlijk belang.