Hazel de Rijk

Gezien en gehoord worden is iets wat we allemaal graag willen. Mijn interesses gaan daarom voornamelijk uit naar thema´s zoals diversiteit, migratie en jeugd. Het is belangrijk dat deze kwetsbare groepen meer ondersteund zullen worden door het onderzoeken van beleid. Graag wil ik mijn bijdrage leveren aan verbetering van het beleid door als onderzoeksassistent mijn positieve inzet te geven aan verschillende onderzoeken. Tijdens mijn bacheloropleiding Liberal Arts & Sciences heb ik kennis opgedaan op allerlei sociale domeinen en ik hoop deze brede kennis hier bij Regioplan toe te passen.