Jolien Groot MSc (Res)

Mijn interesse ligt bij alles wat met stedelijke en regionale ontwikkeling te maken heeft. Daarom doe ik bij Regioplan vooral onderzoek naar wonen en ruimte. Ik vind de ruimtelijke component van vraagstukken boeiend en breng resultaten van onderzoek – waar mogelijk letterlijk – in kaart. Mijn drijfveer ligt bij het beter laten functioneren van gemeenten. Of het nu gaat om de toegankelijkheid van de woningmarkt, lokale economie en ondernemerschap, de fysieke leefomgeving, het voorzieningenniveau of goed onderwijs. Ik zoek daarom vaak de verbinding tussen de verschillende werkvelden waarin we bij Regioplan onderzoek doen.