Lianne Bertling MSc

Vanuit mijn pedagogische achtergrond is het mijn wens om (indirect) van betekenis te zijn voor de jeugd. Dat doe ik door beleid en werkwijzen rondom onderwijs, jeugd en leerplicht te evalueren. Favoriet onderdeel van mijn werk zijn de interviews en groepsgesprekken met jeugdigen en de bevlogen mensen die in het onderwijs- en jeugdveld werken. Ik haal er voldoening uit om de verschillende invalshoeken samen te brengen en aan de hand daarvan een beeld te schetsen van de uitvoeringspraktijk.