Marjolein Bouterse MSc

Onderzoek doen gaat niet alleen om het verkrijgen van kennis, maar ook om het doorgeven en inzetten van kennis. Daarom stel ik mij als onderzoeker steeds de vragen: wie heeft iets aan de opgedane kennis en hoe komt die kennis bij de juiste persoon? Deze vragen motiveren me om steeds te blijven zoeken naar de juiste aanpak bij vragen binnen het werkveld arbeid en sociale zekerheid.