Mats Gorter MSc

Gedurende mijn opleiding Sociologie ben ik geïnteresseerd geraakt in vraagstukken van ongelijkheid: wie krijgt wat en waarom? Bij Regioplan heeft deze interesse zich vertaald naar onderzoeken die zich bevinden op het snijvlak van de thema’s kwetsbare groepen en arbeid en sociale zekerheid. Hierbij vind ik het leuk om kwantitatieve en kwalitatieve methoden te combineren, om een resultaat te realiseren waar alle betrokken partijen iets aan hebben.