Melissa van de Grift LLM MSc

Bijdragen aan een veilige, leefbare en inclusieve samenleving; dat is waar ik naar streef. Aandacht voor kwetsbare burgers is daarbij het uitgangspunt. Vanuit passie en betrokkenheid hou ik me daarom bezig met onderzoek, projecten en beleidsadvies, gericht op de aanpak van sociale vraagstukken. Wat is daarvoor nodig? Als je het mij vraagt een optimale wisselwerking tussen recht, beleid, wetenschap en praktijk. Ik richt me dan ook met een brede blik op actuele thema’s, vooral op de (snij)vlakken van veiligheid, criminaliteit en zorg. Bij voorkeur daar waar het “schuurt”.