mr. drs. Willemijn Smit

In hoeverre draagt het beginnersrijbewijs bij aan de verkeersveiligheid? Hoe werken gedragsmaatregelen woonoverlast? Dragen voorwaardelijke sancties met bijzondere voorwaarden bij aan het verminderen van recidive? Ik houd mij bezig met wets- en procesevaluaties op het brede terrein van justitie en veiligheid. Onderzoek op het snijvlak van maatschappij en recht is wat mij bindt en boeit.